۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

ویرانه ای به نام اصلاح طلبی

این متن را اوایل سال 2014 در صفحه فیس بوک مطرح کرده بودم. پس از گذشت سه سال هنوز به روز است.
اصلاح طلبی خرابه ای بیش نیست. بنا به دلایل زیر

1- از سال 76 تا کنون 16 سال گذشته تقریبا نصف عمر رژیم از انقلاب

2- در این 16 سال هیچ قدمی به دمکراسی نزدیک نشدیم بلکه دور هم شدیم

3- از روز اول به هیچ عنوان حتی یک مورد هدف برای اصلاحات تبین نشده است

4- هنوز هم این خاتمی و دوستان وی هیچ برنامه سیاسی برای اصلاحات ارائه نکرده اند و نمیکنند. چون در ابهام بودن هدف اصلاحات باعث میشود مردم اهداف آنها را همسو با اهداف خودشان تصور کنند. و از آنها حمایت کنند.

5- آزادی بیان - آزادی نهادهای مدنی - آزادی اجتماعی - حق تظاهرات - آزادی زندانیان سیاسی - آزادی زنان - آزادی رسانه ها - آزادی احزاب در هیچ یک از این موارد و دیگر حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان در ایران نه تنها پیشرفتی حاصل نشده است. بلکه سرکوب این حقوق علنی تر و بیشتر نیز شده است.

6- آنچه باعث فریاد اصلاح طلبی شد. به خصوص از سوی خاتمی و دوستان تنها جهت جراحی زیبائی رژیم فعلی برای نزدیکی به دمکراسی بود. البته با خط قرمز اسلامی ماندن نظام و حفظ اصل ولایت فقیه.

با توجه به اینکه این بنای غلط جمهوری اسلامی به خاطر پایه گذاری آن بر محور قدرت بخشیدن به یک فرد و یا شورای رهبری برای اسلامی نگه داشتن آن گذاشته شده تنها راه رسیدن به حقوق دمکراتیک شهروندان سلب قدرت از این فرد و یا شورای رهبری است. لذا آنچه اصلاح طلبی به همراه داشته و دارد دادن امیدی است به مردم برای فردائی که هیچگاه برای همین مردم تبیین و آشکار نشده است. هیچ کدام از این اصلاح طلبان و هوادارنشان هیچ گاه علنی نکرده اند که چه اتفاقی میتواند به معنی اصلاح شدن رژیم کنونی باشد.

آقایانی که میگوئید اصلاح طلبان را تخریب نکنید. از سال 76 که اصلاح طلبان به قدرت رسیدند تا به امروز آیا ایران هر روز خرابتر از دیروزش نشده است؟ آیا اتفاقات تیر 78 که با تعطیل شدن روزنامه سلام بود در زمان خاتمی روی نداد آیا قتلهای زنجیره ای در زمان خاتمی اتفاق نیافتاد؟ آیا تمکین مجلس به نامه رهبری برای گفتگو در مورد آزادی رسانه ها در زمان اصلاح طلبان و ریاست کروبی بر مجلس صورت نگرفت؟ در هشت سالی که خاتمی رئیس جمهور بود چه اصلاحاتی انجام شد که در دوره بعد از وی مردم به شخصی مانند احمدی نژاد روی آوردند؟ اگر میگوئید تقلب شد در آن دوره که وزارت کشور در دست آقای خاتمی بود و هشت سال بود رئیس جمهور بود آیا تقلب به معنی عدم وجود حداقل صیانت آراء مردم در زمان خاتمی نیست؟ و اگر تقلب صورت نگرفته آیا به معنی عدم رضایت مردم از اصلاح طلبی خاتمی نیست؟

من دیگر به مسلمان بودن اصلاح طلبان نیز معتقد نیستم چرا که بنا به حکم صریح قرآن کشته شدن یک انسان به معنی کشته شدن تمامی ابناء بشر است و این رژیم علنا در حال کشتار بیگناهان بوده و هست. حمایت از چنین رژیمی برای بقاء آن که هدف اصلی اصلاح طلبی هست. یعنی شریک قتل بودن.

هیچ نظری موجود نیست: