۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

ستار بهشتی بهشتی شد!

در دوره ای که همه خود را به خواب زده اند در زمینی که آسمانش را دروغ و ریا پر کرده است انسانی حق گو و آزادی خواه به شهادت رسید تا برگی سیاه بر کارنامه سیاه حکومتی شیطانی نگاشته شود
ستار بهشتی نویسنده وبلاگ زیر توسط حکومت شیطانی ایران به شهادت رسید
http://magalh91.blogspot.com/
نمیخواهم از مردم شکوه کنم که چرا سکوت؟
نمیخواهم از خدا درخواست کنم که آزادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد؟
نمیخواهم از استبداد بخواهم که دست از استبداد بردارد؟
اصلا به من چه امروز سکوت میکنم؟ تا در کنار مردم ایران باشم؟ 
فردا به آرامی سر کار میروم؟ تا در کنار مردم ایران باشم؟
مگر زنده من ایرانی با مرده آن ستار چه فرقی دارد؟
امروز سکوت میکنم؟
امروز سکوت میکنم؟ به یاد راهپیمائیهای سکوت؟
امروز سکوت میکنم؟ شاید فردا دلار ارزان شود؟
امروز سکوت میکنم؟ شاید آمریکا کاری بکند و این رژیم ساقط شود؟
امروز سکوت میکنم؟ سکوتی مرگ آور؟ تا در کنار مردم ایران باشم؟

هیچ نظری موجود نیست: