۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

خامنه ای و خمینی چگونه شکمشان را از آتش پر کرده و پر میکنند

سوره توبه آیه 34
ای کسانی که ايمان آورده ايد ، بسياری از حبرها و راهبان بیت المال(اموال مردم)، رابه ناشايست می خورند و ديگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی راکه از زر و سيم می اندوزند و در راه خدا انفاقش نمی کنند ، به عذابی دردآور بشارت ده ،

حبر: به دانشور و دانشمندى گفته مى‏شود كه مفاهيم و معانى را در قالب‏هاى زيبا و بيان خوش و آراسته ارائه میكند. ( منظور سیاستمدارانی هستند که سخنورانی زبده میباشند و سیاستورزی را برای دست درازی در بیت المال انجام میدهند) ا
رهبان: به كسى گفته میشود كه ترساننده از خدا است و لباس روحانیت در بر میكند ( منظور روحانیانی هستند که به نام خدا از مردم ذکات و نفقه دریافت میکنند و بر بیت المال مسلط میشوند تا به مسکین و یتیم بدهند ولی آن را میخورند) ا.

18سوره بقره آیه 8
اموال يکديگر را به ناشايست مخوريد و آن را به رشوت به حاکمان مدهيد تا به وسیله آن بیت المال (اموال مردم ) را به ناحق بخوريد و شما خود می دانيد

سوره نساء آیه 10
آنان که اموال يتيمان را به ستم می خورند شکم خويش پر از آتش می کنند و به آتشی فروزان خواهند افتاد

سوره ماعون کل سوره
آيا ديدى آن كسى را كه روز پاداش و كيفر را دروغ میشمارد؟
اين همان كسى است كه يتيم را با خشونت میراند
و بر خوراك دادن بينوایان بر نمیانگيزد
پس واى بر نمازگزاران
كه در نمازشان غفلت میورزند
همانان كه ريا مى‏كنند؛
و مانع دسترسی نیازمندان به بیت المال میشوند
 
آیات و سوره های فوق الذکر نشان دهنده تاکید متواتر قران برای شناساندن کسانی است که بیت المال را میخورند و با ریاکاری و تظاهر به دینداری از بیت المال برای خود زر اندوزی و مال و مقام درست میکنند. در حالی که امر اولیه قران تامین حداقل نیازهای انسانها از بیت المال میباشد طبق فرموده سوره ماعون بیشتر دزدان بیت المال آن را وارونه معنی میکنند و با ادعای ذکات برای مسلمانان شان نزول آیه را پرداخت ذکات مینامند. در صورتیکه در جامعه مدرن امروزی که ذکات به صورت مالیات و هم چنین پول نفت به عنوان درآمد ملی به صورت بیت المال جمع میشود و حق تمامی احاد مردم است باید در اختیار یتیمان و نیازمندان و بازنشستگان و بیکاران به صورت حق تامین اجتماعی قرار گیرد. همچنین خوردن این اموال عمومی بزرگترین گناه و غیر قابل بخشش میباشد که نماز این افراد را نیز تباه میکند و باعث لعن و نفرین الهی میشود. این اموال خورده شده در سوره نساء به آتشی تشبیه شده که شکم این منافقین و ریاکاران را پر میکند

به استناد آیات کاملا گویا و آشکار فوق تصاحب و امتناع از پرداخت حق الناس و پول نفت به مستحقین و ایرانیان توسط خمینی و خامنه ای عاقبتی جز پر شدن شکمهایشان از آتش و عذاب الهی در پی ندارد. همچنین تمامی کسانیکه با رشوه دادن و رشوه خوردن و اختلاس و تعدی در حقوق مردم همچنین تصدی اموری که تخصصی در آنها ندارند و تباه کننده بیت المال هستند و یا با حمایت از چنین رژیم ضد اسلامی و ضد مردمی به تداوم ظلم آنها کمک میکنند و بدین وسیله مانع دسترسی مردم به حقوق شرعی و انسانی خود میشوند در این عذاب شریک خواهند بود و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
 
همانا وعده الهی حق است و عاقبت نیکو از آن نیکو کاران میباشد.

هیچ نظری موجود نیست: